Steun voor Netanyahu? | alexandrina

Steun voor Netanyahu? | alexandrina.

https://i2.wp.com/www.alexandrina.nl/wp-content/uploads/2014/07/gaza_londen_190714.jpg

Al meer dan 525 officiële Palestijnse doden op het moment dat ik dit schrijf. Voor het overgrote deel burgers en een onacceptabel aantal kinderen. En dan nog de duizenden, vaak zeer ernstige gewonden. En dan nog de onvoorstelbare verwoesting. Hoe reageert de wereld hierop? Enkele geluiden die me opvielen, verre van volledig, maar dat zegt veel: het is het topje van de ijsberg (zowel de positieve als de negatieve geluiden).

Israël

Gisteren verklaarde premier Netanyahu van Israël nog dat er “zeer sterke” internationale steun bestaat voor zijn meedogenloze aanval op het Palestijnse volk. De leugens over het “staakt-het-vuren”, de “zelfverdediging” en de “ingehouden” reactie zijn genoegzaam bekend. Wat vooral interessant is, is de bekende dubbele agenda: voor de internationale pers is het argument het vernietigen van de infrastructuur van Hamas, met name de tunnels; in Israël zelf is daar bij het leger niets van te merken, men bombardeert aan de lopend band woonhuizen die niets met tunnels te maken hebben, net zo weinig als het bloedbad gisteren in Al Shija’iya, dat met tanks werd uitgevoerd tegen weerloze burgers.

Naftali Bennett, minister van Economische Zaken, verklaarde in een interview dat Israël nooit met opzet burgers onder vuur neemt. Volgens hem is het Hamas dat massaal zelf-genocide pleegt door hun lanceerinstallaties tussen de kinderen te plaatsen. Ook de vier kinderen die vanuit zee werden beschoten terwijl ze aan het voetballen waren op het strand horen daarbij volgens Bennett, een minister! Zelf-genocide, een term bedacht door een dronken ambtenaar bij het ministerie van Propaganda.

Moshe Feiglin, lid van – hoe kan het ook anders – de Likoedpartij van Netanyahu, wil dat Israël nog meer geweld gaat gebruiken, de overgebleven Palestijnen verdrijft en de hele Gazastrook met joden bevolkt. Soortgelijke geluiden komen ook uit religieuze hoek, bijvoorbeeld uit de mond van de rabbijn Ben Packer.

Oproepen zoals die van Feiglin en Packer voor geweld op genocidale schaal tegen Palestijnen worden steeds vaker gehoord uit de mond van Israëlische leiders“, zegt Ali Abunimah van The Electronic Intifada.

Internationaal

De afgelopen tijd is er door miljoenen mensen gedemonstreerd tegen het geweld. In tientallen landen, verspreid over de hele wereld, gingen mensen de straat op om hun steun te betuigen aan het lijdende volk van Palestina. Frankrijk is het enige land waar men deze demonstraties bij wet wil verbieden. Dreigen met gevangenisstraffen en zeer hoge boetes moet ervoor zorgen dat de zionistische propaganda in dit land intact blijft. Gelukkig hebben de Fransen zich tot nu toe niets aangetrokken van deze poging tot het muilkorven van legitiem protest.

Verenigde Staten

Als we iets hoopgevends moeten verzinnen, dan zijn het misschien wel de “versprekingen” (en hier) van de minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. Onlangs nog had hij de term “Apartheid” laten vallen en nu weer een sarcastische opmerking over de “precisiebombardementen” (“a hell of a pinpoint operation”) van Israël.

Misschien is dat toch een symptoom van wat er broeit. Recente, kritische boeken als die van Amerikaanse journalisten als Max Blumenthal of John Judis kregen veel aandacht. Een week geleden nam de beroemde satiricus Jon Stewart het op voor de Palestijnen in zijn Daily Show. Madonna, Eddie Vedder, Dwight Howard, Whoopi Goldberg, Wacka Flocka Flame, Anthony Bourdain en de satirische krant The Onion doen ook mee. En de social media spelen hierin een belangrijke rol, aangezien bekende musici en artiesten heel veel volgers hebben op Facebook en Twitter. “Tel al die invloed bij elkaar op en dan spreken we over een onvoorstelbare schade die de social engineers van angst en oorlog wordt toegebracht”, schreef Said Hamideh in een artikel over het veranderende gevoel in Amerika.

De bekende Amerikaanse schrijver Lawrence Weschler noemde de Gazastrook onlangs openlijk een concentratiekamp. Op het moment van schrijven was de verhouding Palestijnse doden:Israëlische doden 280:2, en in die verhouding ziet hij ook de schuld die beide partijen dragen. Een man met het aanzien van Weschler zal het iets makkelijker maken voor anderen om ook eens hun mond open te doen. Hij richt zich met name tot die Amerikaanse joden voor wie de visie op het “conflict” nog steeds bepaald lijkt te zijn door de film Exodus uit 1960.

Noorwegen

Voormalig premier van Noorwegen, Kåre Willoch, noemt het optreden van Israël “zinloos en grotesk“. De conservatief Willoch leidde ooit een kabinet dat Israël goedgezind was, maar hij werd later steeds kritischer, met name over het nederzettingenbeleid en de behandeling van de Palestijnen.

De Noorse minister van Buitenlandse Zaken Børge Brende pendelt nog wel eens heen en weer tussen Oslo en Tel Aviv en ziet de nederzettingen als het belangrijkste obstakel om tot vrede te komen. Maar ook hij bereikt niets en er gaan steeds meer stemmen op om de Israëlische ambassadeur naar huis te sturen. Het wordt hoog tijd om eens een daad te stellen.

De aanwezigheid van twee Noorse artsen in de Gazastrook, Mads Gilbert en Erik Fosse, zal ook meespelen in de Noorse kijk op het huidige geweld. Hun verhalen kunnen niemand onberoerd laten.

Ierland

Gerry Adams, de partijleider van de Ierse links-nationalistische partij Sinn Féin roept ook op tot het uitzetten van de Israëlische ambassadeur. Daarnaast moeten de privileges die Israël krijgt van de EU – het Associatieverdrag – met directe ingang worden opgeschort.

Zuid-Afrika

Het ANC wil eveneens de Israëlische ambassadeur uitzetten, maar daarnaast maakte ANC-lid Jesse Duarte een vergelijking met nazi-Duitsland die hij ook later na druk vanuit de joodse gemeenschap aldaar niet wilde terugnemen. Het koloniale project en de voortgaande wrede bezetting door de zionisten kunnen bij deze partij met non-raciale uitgangspunten begrijpelijkerwijs niet op veel sympathie rekenen. Zij weten maar al te goed hoe legitiem verzet als “terroristisch” wordt weggezet, waarmee de bezetter zichzelf carte blanche geeft om excessief geweld te gebruiken.

Venezuela

President Nicolas Maduro beschuldigt Israël van het plegen van genocide. Daarnaast heeft hij een heldere kijk op de absurde neiging van de media om het geweld als een gewapend conflict tussen twee gelijkwaardige partijen af te schilderen.

Venezuela wijst de cynische campagnes af die proberen beide partijen gelijkwaardig te veroordelen, terwijl het duidelijk is dat er geen moreel vergelijk is tussen de Palestijnen die bezet en afgeslacht worden en de bezettende staat Israël, die ook nog eens militair superieur is en handelt in de marges van het internationaal recht.

Bolivia

President Evo Morales heeft de Israëlische invasie van de Gazastrook scherp veroordeeld en vind dat het tijd wordt om actie te ondernemen, “om een einde te maken aan de genocide die Israël pleegt op Palestina”.

Turkije

President Erdogan heeft de afgelopen week al herhaaldelijk uitgehaald naar Israël. In een toespraak noemde hij het optreden van de zionisten zelfs erger dan Hitler. Na de moord op tien Turken door Israël in 2010 is de relatie tussen de twee landen op politiek niveau bekoeld. Zakelijke en militaire samenwerking lijkt daar echter niet erg onder geleden te hebben, iets wat we bij veel andere landen ook zien. Hij benadrukte wel dat het niet gaat om joden in het algemeen of Turkse joden, die volwaardige staatsburgers zijn.

Iran

Kritiek op de joodse staat vanuit Iran zal niemand verbazen, maar als het een Iraanse jood is ligt dat toch weer wat gevoeliger. Het joodse parlementslid Siamak Moreh Sedgh uit zeer scherpe kritiek op de zionisten en vergelijkt hun misdaden met die van de nazi’s. Sedgh is directeur van het Joodse Comité in Teheran. Hij verklaarde tevens dat joden veilig zijn in Iran en dat er daar geen sprake is van antisemitisme.

Engeland

In het Engelse parlement was er een duidelijke stellingname over het Israëlische geweld onder leden van de Labourpartij. De video is van een week geleden en zoals we weten is het sindsdien alleen nog maar veel erger geworden. In Nederland laten zelfs de mensen die ervoor betaald worden om hun mond hierover open te doen, zoals Harry van Bommel, de Palestijnen in de steek. Misschien toch maar emigreren naar het perfide Albion.

Het getto van Warschau

Chavka Fulman-Raban is 90 jaar oud en een van de laatste nog levende mensen die het getto van Warschau hebben meegemaakt. Ze hield dit jaar op Jom Hasjoa, de jaarlijkse gedenkdag van de holocaust, een speech waarin ze universele waarden benadrukt: de strijd tegen geweld, racisme en haat. Maar ze is ook specifiek over Israël: “Kom in opstand tegen de bezetting” en “Het is ons verboden over een ander volk te heersen“. De blogger Richard Silverstein – duidelijk ontroerd – vertaalde haar voordracht in het Engels.

Geen universele steun

John Kerry vertrekt opnieuw naar het Midden-Oosten. Na een vruchteloos jaar en een aantal beledigingen en versprekingen gaat hij nog een poging wagen. Niet een “vredesproces”, maar een einde aan het bloedbad is het doel. Waarna Israël gewoon doorgaat met wat het al 70 jaar doet.

Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt is de internationale steun niet “zeer sterk” zoals Netanyahu beweert. Het zijn machtige mensen als Obama en organisaties als de VN en de EU die het onrecht in stand houden. In schril contrast met wat een groot deel van de mensheid vindt, gesteund door enkele regeringsleiders die hun ambt serieus nemen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s